About Julie Williams

Julie’s artwork focuses on places shaped by human histories. She is interested in how industrial, cultural and geological histories have shaped and left a mark on the landscape, in particularly the quarried landscape of North Wales. Growing up on the side of a quarried mountain, her paintings and film work reflect a personal relationship with place. She often works on location and values an immediate, emotive response to the environment. Her studio work can be as much about the place as it is about the act of painting. The process often leads towards abstraction, but always the imprint or essence of the subject remains.

Julie was Subject Leader of Graphic Communication at London’s City & Islington College from 1997-2011.  She maintained her own practice throughout and was always drawn back to her home landscape and history.  Since returning 5 years ago she has enjoyed an ongoing role as Artist in Resident for Gwynedd Archaeological Trust. Workshops and touring exhibitions of her artwork include Anglesey’s Standing Stones and Porthdinllaen’s promontory fort.

She currently lectures part-time on the BA Fine Art course at Bangor University. 

Mae fy ngwaith yn ymwneud a tirwedd diwydiannol Cymru, yn enwedig Chwarel Penmaenmawr lle mae’r tair cenhedlaeth ddiwethaf o’m teulu wedi treulio eu hoes waith. Mae gennyf ddiddordeb yn y ffordd mae hanes diwydiannol, diwylliannol a daearegol wedi gadael eu hôl ar y mynydd hwn; effaith chwarela ithfaen ar raddfa fawr, dinistrio ffurf a’r rhythmau bydol-gofodol sy’n parhau.

A minnau wedi tyfu i fyny ar ochr y mynydd hwn, mae fy mheintiadau yn adlewyrchu fy perthynas bersonnol â’r lle hwn; fy nhreftadaeth o fewn cyd-destyn y tirwedd ehangach. Mae pwysicrwydd archeolegol y safle yn sail i lawer o’m methodoleg ymchwil, ochr yn ochr ag ystyr gymdeithasol-ddiwylliannol lle. Dyma ardal sy’n gyfoethog o ran ei safleoedd cyn-hanesyddol ac unwaith bu bryngaer o Oes yr Haearn ar gopa’r mynydd. 

Rwy’n ymgolli yn amgylchedd y chwarel ac yn gweithio ynghanol yr adeiladau sydd wedi’u gadael ac sydd wedi dod yn rhan o’r tirwedd erbyn hyn. Y mae fy llyfrau braslunio yn rhan allweddol o’m gwaith a’m mhwrpas.  Mae fy ymateb i’r amgylchedd hwn yn uniongyrchol, emosiynol a chrai. Rwy’n cael fy arwain i raddau helaeth gan refddf a teimlad, lle mae marciau digymell yn dod yn rhan hanfodol o’r ddelwedd. Y mae'r broses yn aml yn gallu arwain at ymateb haniaethol, ond bydd hanfod y testun yn aros.  Rwy’n defnyddio fflwroleuadau cynnes mewn ymateb i oleuni ac i ddillad ac arwyddion heddiw; y cyfoes yn cael ei gyfosod â’r hanesyddol, y diwydiannol yn gyfosodol â’r organig.